Voor het voetlicht: Transitiepad Next Education Roadmap Next Economy (RNE)

De Roadmap Next Economy (RNE) klinkt velen bekend in de oren. Welke ontwikkelingen zijn er? Hoe verhoudt zich dit tot het transitiepad Next Education? Nico van Hemert (een van de twee transitiemanagers Next Education) licht alvast een tipje van de sluier rondom Next Education.

De Roadmap Next Economy is opgebouwd rond vijf transitiepaden die de nieuwe economie in de regio Zuid-Holland moeten ondersteunen: Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Next Society en Next Education. Aan de basis van dat laatste transitiepad ligt een intentieverklaring die 12 hbo- en mbo-onderwijsinstellingen begin 2017 hebben ondertekend. Eind 2017 is een concept business case RNE Education gepresenteerd die op dit moment verder wordt uitgewerkt met concrete acties en stappen .”

 Transitiepad Next Education
“Om de ambities van de transitiepaden RNE waar te kunnen maken zijn mensen nodig die specifiek met het oog op de veranderde behoeften van de arbeidsmarkt zijn opgeleid”, legt Nico verder uit. “Wat betekent de veranderde arbeidsmarkt voor onderwijs? Wat is nodig om beter op te leiden? Welke (21st century) skills zijn nodig en moeten ontwikkeld worden? Hoe integreer je deze nieuwe manier van opleiden in het bedrijfsleven? Allemaal vragen die we binnen het transitiepad Next Education aan het beantwoorden zijn.”

Innovatieve projecten
“It’s all about people”, vult Nico aan. “Niet alleen het onderwijs is bezig met Next Education, maar ook het bedrijfsleven. Een van onze ambities is overzicht te creëren in innovatieve projecten, zodat er beter tussen projecten kan worden samengewerkt met RNE op het netvlies.  Heel wat innovatieve projecten en samenwerkingen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven zijn al gestart of staan op het punt te beginnen.

Opleidingselement nodig
Inspirerende voorbeelden zijn onder andere ‘Dutch Innovation Factory’, ‘HighTechCenterDelft’, het World Horti Center en andere nieuwe campussen zoals een ITcampus die in augustus van start gaat in samenwerking met Rotterdam Albeda en Hogeschool Rotterdam. Bij dit soort projecten proberen we zo snel mogelijk aan te sluiten zodat we samen kunnen kijken hoe deze projecten beter gekoppeld kunnen worden aan de ambities van de Roadmap Next Economy met een stevig opleidingselement.”

Andere vormen van onderwijs
“Je ziet dat de nieuwe opzet van campussen goed werkt. Ze zijn vaak een meetingpoint van transitie; de plek waar talent bedrijven ontmoet. Misschien is er behoefte aan campussen met nieuwe thema’s die gekoppeld zijn aan onderwijs. Of moeten we meer doen met digitaal onderwijs. Zeker is dat er een goed programma moet komen voor het bijscholen van docenten mbo en hbo en een goed aanbod vanuit de onderwijsinstellingen voor Leven Lang Ontwikkelen.  Ook is het belangrijk om studenten snel aan een stageplek te helpen en daarin is het samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid onmisbaar.”

Next Education in de praktijk
Vol enthousiasme vertelt Nico over andere innovatieve projecten waar Next Education steeds meer bij betrokken raakt zoals Next Generation Woonwijken en het idee vanuit de gemeente Den Haag om te komen tot het verduurzamen van de gebouwen van basisscholen en scholen uit het voortgezet onderwijs. Ook dit zijn projecten waarin RNE Education wordt meegenomen om te zien hoe een sterk onderwijselement deel kan uitmaken van het project. En dit is maar één van de vele projecten.”
 

Blijf Geslaagd in het vak volgen voor meer informatie over transitiepad Next Education en de projecten.  

Meer informatie over de RNE of het transitiepad Next Education? Neem contact op met Nico van Hemert via nico.vanhemert@strategyondemand.nl.

 

 

Weergaven: 60

Opmerking

Je moet lid zijn van Geslaagd in het Vak om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Geslaagd in het Vak

© 2018   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina