Versterken van onderwijstalent met de minor Ingenieur én Docent

Op donderdag 20 november 2014 startte een nieuwe groep studenten van De Haagse Hogeschool met de minor Ingenieur én Docent. Programmamanager Herman Telle is sinds de start van de minor, zo’n vier jaar geleden, nauw betrokken bij de uitvoering ervan.

Zoals de naam al doet vermoeden, richt deze minor zich op het vinden en ontwikkelen van docenttalenten onder technische studenten. “De minor is ontstaan uit een eerder project TechnoTalent. Dat project had ten doel om jongeren op de basisschool het voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor een studiekeuze in bèta/techniek. Studenten bèta/techniek gingen 4 uur per week naar het schooltype waar zij zelf vandaan kwamen om leerlingen te motiveren en docenten te inspireren. Tijdens het programma ontdekten we dat er heel wat talent voor lesgeven aanwezig was onder de deelnemende studenten. Zo’n kans om vakbekwame docenten naar boven te halen in deze studenten, konden we niet laten varen”, legt Telle uit. “Daarom zijn we na het project TechnoTalent verder gegaan door het ontwikkelen van de minor Ingenieur én Docent.

De minor beslaat een blok van minimaal 10 aaneengesloten weken en is erg praktijkgericht. Veertien scholen voor het voortgezet onderwijs in de Haagse regio stellen zich beschikbaar voor deelnemende studenten, die tijdens het blok 3 dagen per week bij hen op school zijn. De studenten geven veel les en kijken daarnaast mee bij andere vakken op school. Ook bezoeken ze hun medestudenten op andere scholen. Een docent van de vo school begeleidt de student. De overige dagen van de week bestaan uit zelfstudie en een vaste studiedag op De Haagse Hogeschool. Op die dag delen studenten hun ervaring en komen vakdidactiek, pedagogiek, logopedie, drama en lesvoorbereiding aan de orde.

Niet alleen bèta- en technische studenten doen deze minor. Ook vanuit de opleidingen PABO en Cultureel en Maatschappelijke Vorming melden studenten zich aan. “Toch houden we de naam Ingenieur én Docent bewust aan” zegt Telle, “want het lerarentekort op bèta en technisch vakgebied vormt de grootste bedreiging, vooral vanaf 2016 en 2017. Het aanvullen van dat tekort heeft dus onze grootste aandacht.”

Dubbelgekwalificeerde docenten
Inmiddels hebben zo’n 200 studenten de minor gedaan of zijn ermee bezig. Daarvan heeft een kwart gekozen voor de docentopleiding na de bachelor. Telle:: “De minor is ontstaan uit de vraag naar docenten. Die vraag is kwantitatief. Maar ook kwalitatief wordt er veel bereikt. Deze studenten hebben een dubbele kwalificatie: eerst voor hun hbo-vakopleiding, en daarna voor hun docentopleiding. Ze brengen zo vanaf het begin al een rugzak vol ervaring en vakkennis mee naar de klas.”

Pittig maar alle moeite waard
Naast de bijdrage die de minor levert aan de groei van het aantal docenten op vo scholen, blijkt het van bijzonder grote waarde voor de studenten zelf. “De studenten ervaren deze minor als één van de zwaarste blokken van de hele schoolperiode. Tijdens hun praktijkdagen op de vo school worden ze enorm met zichzelf geconfronteerd en leren ze zichzelf kennen op een geheel nieuwe manier. Er komt een hoop psychologie, persoonlijke ontwikkeling en conflicthantering bij kijken.” Telle is trots op zijn studenten. “Ze werken hard aan zichzelf. Aan het eind van de minor móeten ze de vraag beantwoorden: ‘Is onderwijs als carrièrestap iets voor mij?’ en ze moeten dit onderbouwen met hun praktijkervaringen, een assessment, een advies van de begeleidend docent van de vo school en een pittig eindgesprek over hun gehele portfolio. De score voor identiteit vorming is 100%. De vragen ‘Wie ben ik? Wat hoort bij mij? Waar ben ik goed in?’ zijn ruimschoots beantwoord en dat is een hele grote hulp voor deze studenten in hun keuzes voor de toekomst.

De minor Ingenieur én Docent bij de Haagse Hogeschool wordt voornamelijk uitgevoerd in samenwerking met havo en vwo scholen. Het succes ervan is het ministerie van OCW niet ontgaan. Op initiatief van het ministerie is daarom sinds 2014 op landelijk niveau de Educatieve minor voor het Beroepsonderwijs gestart. Deze minor dient ertoe om ook leraarschap voor vmbo en mbo scholen te promoten. Binnen De Haagse Hogeschool is Telle van beide minoren de programmamanager.

Ook is de minor Ingenieur én Docent opgenomen in het programma voor 2015 van de Rode Loper, samen met andere initiatieven binnen de Haagse regio om de kwantiteit en kwaliteit van de docenten in het voortgezet onderwijs te versterken. Lees meer over deze initiatieven op de webpagina van Speerpunt Onderwijs van Geslaagd in het vak en op http://www.derodeloper.nu.

Klik hier voor de Flyer Ingenieur en Docent.

Weergaven: 254

Opmerking

Je moet lid zijn van Geslaagd in het Vak om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Geslaagd in het Vak

© 2019   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina