Praktische innovatiekracht op het snijvlak techniek en gezondheid

Vier hogescholen uit de Zuid-Hollandse regio (Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool) zijn toegetreden tot de Medical Delta, een netwerk van kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven uit de sectoren Life Sciences, gezondheid en techniek. Met het toetreden van de hogescholen verdiept en verbreedt de Medical Delta zich op het gebied van beroepsgericht opleiden en praktijkgericht onderzoek. De samenwerking heeft tot doel de samenleving meer te laten profiteren van de kennis en het ondernemerschap op zorg gerelateerd en medisch technisch gebied.

De hogescholen leveren samen een unieke bijdrage aan het bestaande netwerk van Medical Delta, zoals het toegepast onderzoek dat lectoren, docenten en studenten doen. Daarnaast leiden de hogescholen de professionals van de toekomst op.

Samenwerking in Living Labs
De hogescholen dragen bij aan bestaande Medical Delta Living Labs, maar zetten ook nieuwe Living Labs op. Een Living Lab is een experimentele, levensechte setting. Denk bijvoorbeeld aan een nagebouwde operatiekamer (OK) waarin innovaties door de belangrijkste doelgroepen, waaronder de eindgebruikers, worden bedacht, ontwikkeld en getest. Door praktijkgericht onderzoek vorm te geven mét de mensen om wie het gaat, verandert de beroepspraktijk stap voor stap en beklijven nieuwe methoden en technieken bij zowel burgers als professionals.

Dynamisch Beroepenveld
Living Labs, en andere vormen van samenwerking en uitwisseling zoals in de Medical Delta, zijn tegenwoordig extra belangrijk voor het hoger onderwijs. Beroepen, in vrijwel alle gebieden, en zeker in de zorg, zijn met de jaren complexer geworden. Stabiele functies zijn ingeruild voor dynamische beroepen. Traditionele scheidslijnen tussen ontwikkelen en uitvoeren verdwijnen. Daarom moet het hbo, aanvullend op de voorbereiding op een professioneel bestaan door kennis en wetenschappelijke inzichten te koppelen aan praktisch vakmanschap, zorgen dat hun studenten onderzoekend vermogen hebben. Onderzoekend vermogen en het interdisciplinair kunnen denken en handelen maakt dat zij later blijvend bij kunnen dragen aan vernieuwingen in de beroepspraktijk.

Op 11 april tekende Leonard Geluk, collegevoorzitter van De Haagse Hogeschool, namens de vier hogescholen de overeenkomst waarmee de toetreding van de hogescholen per 1 januari van dit jaar met terugwerkende kracht een feit is. Geluk: “Als hogescholen willen wij onze kennis en de resultaten van ons onderzoek graag delen en gebruiken voor het oplossen van grote maatschappelijke thema's zoals het belang van goede zorg in een vergrijzende samenleving. Daarnaast maakt deze samenwerking het mogelijk dat wij onze studenten nog beter voorbereiden op een dynamische, steeds sneller veranderende beroepspraktijk.”

(Bron artikel en foto: www.medicaldelta.nl)

Heeft u interessant nieuws voor Geslaagd in het vak? U kunt de redactie mailen op info@geslaagdinhetvak.nl.

Praat met ons mee op social media: Twitter (@slaaginhetvak), Facebook, LinkedIn groep Netwerk onderwijs-arbeidsmarkt Haaglanden

Weergaven: 57

Opmerking

Je moet lid zijn van Geslaagd in het Vak om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Geslaagd in het Vak

© 2019   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina