Jongeren nu, arbeidsmarkt morgen – Een sfeerimpressie van de Werkconferentie

In opdracht van Ingrid van Engelshoven (D66), Wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd, Onderwijs (KIJO) en Rabin Baldewsingh (PvdA), Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak, Sport (SWWS), heeft de gemeente Den Haag een werkconferentie georganiseerd rondom het thema loopbaanoriëntatie. 

De afgelopen jaren zijn er veel vorderingen gemaakt op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in onze regio. Er zijn op velerlei terreinen goede ontwikkelingen gaande zijn maar op het gebied van loopbaanoriëntatie kan nog een en ander ontwikkeld worden! Daarom is het accent van de conferentie gelegd op dit aspect.

Op 8 december 2015 kwamen ruim 200 mensen bijeen op uitnodiging van VSV-Nee en Geslaagd in het vak. De werkconferentie bestond uit een plenaire sessie, een infomarkt en twaalf verschillende werkateliers. De doelstelling was tweeledig:
- met elkaar kennis en ervaring delen over loopbaanoriëntatie in al zijn facetten;
- in werkateliers deelvraagstukken aan de orde stellen waarover tops (wat gaat er al goed en kan zo blijven) en tips (wat kan beter) worden geformuleerd door de deelnemers.

Plenaire sessie, debat en vragen
Het programma werd geopend door dagvoorzitter Kamran Ullah. Na een welkomstwoord van Leonard Geluk (Voorzitter CvB van De Haagse Hogeschool), gaf prof. dr. Marinka Kuijpers (lector pedagogiek van de beroepsvorming bij De Haagse Hogeschool) een inleiding op het thema: Op weg naar de arbeidsmarkt van 2032! 

Tijdens het debat dat erop volgde, kregen zes debatsprekers (Monaïm Benrida - Ministerie OCW, Marinka Kuijpers - De Haagse Hogeschool, Hans Ligtenberg - InHolland Delft, Nicky Nijhuis - JOB, Kim Schofaerts - MKB en Nolly van der Zeijden - Parnassia) en de aanwezigen in de zaal de kans om actief hun mening te geven. Naast de beschikbare microfoons werd ook gebruik gemaakt van Buzzmaster. Via de interactieve Buzzmaster app kon iedereen via zijn smartphone of tablet antwoord geven op de gestelde vragen, die gericht waren op aandacht voor jongeren, onderwijs en loopbaanoriëntatie. De resultaten werden direct live weergegeven op het scherm.

Werkateliers
Geïnspireerd door deze vragen en elkaars antwoorden, zwermde de groep aanwezigen na het debat uit naar twaalf verschillende werkateliers. In het Jongerenstadslab lieten studenten hun eigen stem horen over wat zij nodig hebben om goede loopbaankeuzes te maken.

Hoe nu verder
Gemeente Den Haag heeft alle tips en tops uit de werkateliers verzameld. Dit en ander materiaal dat uit de werkconferentie is gekomen, wordt de komende jaren gebruikt om nog scherper in te zetten op loopbaan oriëntatie –en begeleiding, schooluitval te verminderen en jeugdwerkeloosheid tegen te gaan. 

Wilt u het volledige verslag van de dag lezen? Of bent u geïnteresseerd in een van de verslagen van de werkateliers? Dan kunt u die opvragen via info@geslaagdinhetvak.nl.

© 2019   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina