Informatie

Monitoring

Leden: 2
Meest recente activiteit: 12 Apr 2014

Om de effecten van de Actieagenda Geslaagd in het vak te kunnen volgen is door de onderzoeksafdelingen van de gemeente Den Haag een monitor ontwikkeld. De eerste meting is in het najaar van 2013 gepubliceerd. Daarin is de situatie van 2012 en voorgaande jaren beschreven. In de komende jaren zal het onderzoek herhaald worden. Maar omdat de scope van Geslaagd in het vak 2.0 is verruimd, zal de monitor ook op een aantal punten aangepast moeten worden.

Ten eerste is het gebied waar naar gekeken wordt verruimd: van Den Haag naar de regio Haaglanden. Dit betekent dat niet meer kan worden volstaan met cijfers over Den Haag. Er moet ook gekeken worden naar de omringende gemeenten. Dit betekent dat samenwerking gezocht wordt met de beleids- en onderzoeksafdelingen van de regiogemeenten, om zo de gewenste gegevens boven tafel te krijgen. Ten tweede zijn er nieuwe speerpunten bijgekomen en worden binnen bestaande speerpunten andere accenten gelegd. Dit betekent dat als de nieuwe Actieagenda Geslaagd in het Vak 2.0 is vastgesteld, de lijst van indicatoren nog eens kritisch bekeken moet worden en waar nodig aangevuld.
De beschikbare middelen voor de uitvoering van de monitor zijn beperkt. Destijds is al afgesproken dat er geen nieuwe gegevens voor de monitor worden verzameld; alleen van bestaande informatiebronnen wordt gebruik gemaakt. Dit principe wordt gehandhaafd. Er wordt gekeken hoe het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet.
De tweede uitgave van de monitor staat gepland voor het najaar 2015. In het voorjaar van 2015 zal de opzet van de ‘nieuwe’ monitor met de leden van de klankbordgroep besproken worden. Daarna kan gestart worden met het verzamelen van de benodigde gegevens.
Daarnaast is het van belang methodieken te ontwikkelen die verkenningen van de arbeidsmarkt in de toekomst vergemakkelijken.

Actie 1
Uitvoeren monitor Geslaagd in het vak 2.0

Trekker
Gemeente Den Haag

Partners die zitting hebben in de klankbordgroep van de Monitor

  • RPA;
  • VNO-NCW;
  • ICP;
  • SBB;
  • ROC Mondriaan;
  • De Haagse Hogeschool;
  • Onderzoekers van enkele deelnemende gemeenten.

Financiering
Gemeente Den Haag

Actie 2
Monitoring arbeidsmarkt in 2040

Het is nodig om de behoefte aan personeel en hun competenties richting 2040 in kaart te brengen. Daarbij is het nuttig om een methodische aanpak in te zetten. Future Search is zo’n methodiek waarmee De Haagse Hogeschool, Lectoraat Kennistransfer in productinnovatie en procesinnovatie, ervaring heeft opgedaan.

Op de regionale werkconferentie over de toekomst van de tuinbouw op 14 januari 2014 is door veertig ondernemers aangegeven dat zij belangstelling hebben om met zo’n methodiek de verkenning te doen. De ervaringen die opgedaan worden kunnen ook benut worden in andere sectoren.

Naar aanleiding van deze wens is onderzoek gestart en zijn eind juni 2014 de volgende twee rapporten beschikbaar geworden:

Trekker
Regioregisseuredrijvenloket van De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan.

Partners

  • Inholland;
  • SOB-Westland.

Forum

Deze groep heeft nog geen discussies.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Monitoring om reacties te kunnen toevoegen!

 

Leden (1)

 
 
 

© 2018   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina