Informatie

Communicatie

Leden: 1
Meest recente activiteit: 26 Feb 2014

Uitdaging
Uitdaging
Wij streven naar een succesvolle community waarin alle deelnemers zowel online als in real life effectief samenwerken aan de realisatie van de gemeenschappelijke doelen. Gezamenlijk werken we aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. De afgelopen periode is vooral tijd en aandacht gestoken in het vormgeven en opzetten van het platform www.geslaagdinhetvak.nl. Ook hier gaan we de volgende fase in, waarbij het belangrijk is om de deelnemers aan de Actieagenda meer online te activeren. Succes is sterk afhankelijk van de deelnemers zelf. Het platform is gecreëerd, nu is het tijd om dit platform actiever te gebruiken. Zo kunnen we zowel tijdens ontmoetingen als via de website kennis, ervaringen en ideeën uitwisselen en de effectiviteit van de actieagenda versterken.

Waar werken we naar toe?
Waar werken we naar toe? 
De doelen van deze Actieagenda moeten behaald worden, zodat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbetert. Communicatie wordt ingezet om de samenwerking rond de Actieagenda te optimaliseren. Door informatie en ontmoeting willen we de uitwisseling van kennis en dialoog stimuleren.

Met welke acties?

  1. De online community www.geslaagdinhetvak.nl actief inzetten.
  2. Kenniscafés organiseren.
  3. Werkconferentie Geslaagd in het vak in 2015

Actie 1

De online community www.geslaagdinhetvak.nl actief inzetten

Het aantal leden van de community moet naar de 300, waarbij vooral mensen van bedrijven worden uitgenodigd. In 2015 verschijnt driewekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) een nieuwsflits met twee artikelen, met een goede spreiding over de speerpunten.

Actie 2
Kenniscafés organiseren

Voor 2015 hebben de volgende partners een activiteit met de community gepland:
De RegioRegisseur organiseert in 2015 nog twee kenniscafés over thema’s die vanuit de community aangedragen kunnen worden.

Actie 3

Werkconferentie Geslaagd in het vak in 2015

Op een werkconferentie in het najaar van 2015 herijken we de Actieagenda. Dit doen we aan de stand van zaken op dat moment. We beoordelen dan welke relevante nieuwe ontwikkelingen zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan bij de betrokken partijen en we kijken wat dan verder nodig is. Het streven is ook om dan de werkconferentie een internationaal tintje te geven, via de internationale contacten van de partners.

Trekker
Regioregisseur, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan.

Financiering
De gemeente Den Haag stelt via het budgetoverzicht onderwijsbeleid een budget beschikbaar voor het beheer en onderhoud van het platform en voor de nieuwsflitsen.
De kosten van kenniscafés, excursies enzovoorts komen voor rekening van de organiserende partner, die mogelijk een bijdrage van de deelnemers vraagt.

Communitymanagement
Communitymanagement
De communicatie van www.geslaagdinhetvak.nl is sinds 2013 in handen van de RegioRegisseur (De Haagse Hogeschool/ROCMondriaan). De communicatie van de Actieagenda wordt beheerd door de gemeente Den Haag. Maar: communicatie is alleen effectief als alle deelnemers hieraan meewerken. Alleen dàn worden de speerpunten daadwerkelijk naar elkaar en naar de buitenwereld gecommuniceerd. Wij willen dan ook graag de deelnemers aanmoedigen om nog actiever te worden en bijvoorbeeld zelf een ontmoeting voor de community te regelen. Hierbij kunt u denken aan onder andere bedrijfsbezoeken, workshops, kenniscafés of (mini-) conferenties (zowel nationaal als internationaal). Geslaagd in het vak (info@geslaagdinhetvak.nl) denkt hier graag over mee. Heeft u hier ideeën over? Of wilt u een ontmoeting organiseren en wilt u brainstormen over de voor u beste manier? Dan helpen wij u graag.

Forum

Deze groep heeft nog geen discussies.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Communicatie om reacties te kunnen toevoegen!

 

Leden (1)

 
 
 

© 2018   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina